Obchodní podmínky

Platné od 20. 3. 2018 

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelské – odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a služeb mezi živnostníkem Danielou Blatovou (Raindrop foto – dešťová kapka, dále jen zhotovitel) a zákazníky (dále jen kupujícími).

Objednáním a domluvením termínu focení automaticky potvrzujete, že jste s těmito všeobecnými obchodními podmínkami seznámeni, stejně tak s mým autorským přístupem a fotografickým stylem, a souhlasíte s nimi.

 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora.
 • Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

  • Objednat se můžete na emailové adrese foto@destovakapka.cz nebo mě oslovit prostřednictvím zprávy na facebooku (na žádosti v soukromém profilu neodpovídám)
  • V rámci poptávky po vás může být vyžadováno více osobních informací, jako: O jaké focení máte zájem, kolik lidí se bude focení účastnit, kolik z toho dětí a jak na focení reagují, apod. Tyto informace dále nikomu neposkytuji, slouží pouze pro mou potřebu, abych se na focení mohla náležitě připravit a proběhlo vše ke spokojenosti obou stran.
  • Teprve po vyplnění tohoto formuláře, vám zašlu podrobné informace a domluvíme se na závazném termínu, což se chápe jako dokončení objednávky
  • Objednáním se zavazujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, stylem fotografa a ceníkem
  • Termín je platný, až po mém zpětném písemném potvrzení vaší rezervace přes formulář. Odpověď zasílám buď na váš uvedený email nebo prostřednictvím zprávy na facebooku. Záleží, kterou službou se mnou komunikujete.

  • Ceny jednotlivých balíčků jsou uvedeny na webových stránkách
  • Součástí cen balíčku není tisk fotografií. Fotografie lze objednat po předání fotografií i v jiných provedeních a formátech než je v ceníku uvedeno. Ceník poté zasílám na vyžádání.
  • Cena za fotografování je splatná ihned po skončení focení v hotovosti. Prosím, připravte si částku přesně. V případě exteriérového focení nemusím mít u sebe dostatečný obnos na vrácení
  • V případě, že vyberete více fotografií nad rámec balíčku, doplatíte částku předem na účet před finálním odevzdáním zakázky
  • Počet fotografií v balíčku se může lišit v případě narušení focení, nedodržení časového termínu, kdy fotograf nedostal dostatečnou možnost balíček naplnit. Pokud tato situace nastane, řeším celou věc individuálně a dohodou.
  • Na některé typy focení (vždy je předem upozorněno, pokud se týká vašeho focení) vyžaduji předem složení rezervačního poplatku na daný termín. Tento poplatek je nevratný. V případě závažného a akutního důvodu (nemoci) ji lze po dohodě přesunout na jiný den/vypsaný termín. Nejpozději však alespoň 48 hodin předem. Pokud se prokáže, že jste pouze zapomněli, poplatek nevracím. Prosím, abyste si uvědomili, že při některých typech focení nejde jen o mě, ale také o čas kadeřnice a vizážistky, které svůj čas mohly využít produktivněji. (Konkrétně to znamená, že pokud se nemůžete na daný termín na focení dostavit a předem se neomluvíte, záloha je nevratná. Pokud se budete chtít objednat na jiný termín je nutné opět tento poplatek uhradit)
  • Pokud je nutné dopravit se dále než 30 km od mého bydliště, účtuji za dopravu 7,-/km, platí pro cestu tam i zpět. Platí na všechny druhy focení.

  • Délka fotografování není stanovena žádným balíčkem, liší se v závislosti na tématu focení a na klientovi. Přibližná průměrná doba focení se pohybuje kolem 1 hodiny a 30 minut. Novorozeňátka se fotí od 2-4 hodin. Délka focení svateb je stanovena balíčkem.
  • Nepohyblivá doba focení (většinou 30 minut) se týká předem určených speciálních akcí (jarní focení, podzim, vánoce), kdy je nutné stanovenou dobu dodržovat co nejpřesněji.

  • Focení probíhá v 99 % v exteriéru. V okolí svého bydliště mám vyhlédnuté zajímavé lokace, kam se dostavíte po naší domluvě.
  • V případě nepříznivého počasí se focení přesouvá.
  • Ve výjimečných případech můžete navrhnout vlastní lokaci. Pokud je nutné dopravit se dále než 30 km od mého bydliště, účtuji za dopravu 7,-/km, platí pro cestu tam i zpět. Platí na všechny druhy focení

  • Při ateliérovém focení (př. Vánoční mini akce) prosím abyste dorazili v přesně stanovený čas, jelikož nemám možnost vás někam posadit, abyste počkali na skončení předchozího fotografování. Při zpoždění bude využito doby, která nám zbývá, před tím, než dorazí další zákazník. V případě, že byste dorazili s velkým zpožděním, tedy v termínu, který má rezervovaný již někdo jiný, focení se ruší, jelikož není možné focení provést. Je možné se jedině domluvit na další možný volný termín.
  • Při exteriérovém focení, pokud nenavazuje další focení zpoždění toleruji pokud mi dáte vědět předem, že se zpozdíte. V opačném případě je limit 30 minut, poté odjíždím a focení ruším. Pokud byla k focení vyžadována záloha, tato propadá a není možné ji žádat zpět.
  • Opozdí -li se bez předchozí omluvy fotograf, má klient nárok na 1 fotografii nad rámec balíčku za každých 30 minut čekání na fotografův příchod. Pokud je třeba termín focení přeložit zaviněním fotografa a není-li toto oznámeno klientovi minimálně 12 hodin předem, má klient nárok na 2 fotografie v digitální podobě nad rámec balíčku. V případě, že je to oznámeno více jak 12 hodin předem není možné vyžadovat žádnou kompenzaci.

 • Do týdne od termínu fotografování vám pošlu na email odkaz ke stažení zmenšených náhledů, ze kterých si sami vyberete. Výše počtu fotografií se odvíjí od spolupráce dětí či členů rodiny a je to tedy zcela individuální. Standardně se počet fotografií u rodinného focení pohybuje kolem 70-150 fotografií k výběru.
 • Dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. není bez mého souhlasu jako autora daného díla dovoleno náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (např. odstraněním loga). Jsou ve vlastnictví fotografa a jsou určeny výhradně pro výběry fotek k úpravám.
 • Neupravené fotografie (raw formát)  uchovávám po dobu cca jednoho měsíce. Pokud čekáte na výběr od dalších rodinných příslušníků, lze tuto lhůtu prodloužit maximálně na 2 měsíce
 • Odevzdané fotografie archivuji všechny minimálně po dobu jednoho roku. Nové CD s Vašimi fotografiemi mohu vypálit za 100Kč)
 • U svatebních fotografií výběr provádím sama a množství fotek je vždy na mém uvážení, vždy však garantuji přibližný počet odpovídající balíčku. Výběr fotografií je projevem autorského přístupu a mého fotografického stylu.

  • Všechny odevzdávané fotografie jsou upravované (retušované).
  • Každá fotografie musí projít úpravou, což je dáno formátem RAW, ve kterém jsou fotografie foceny. Konečná cena není stanovena množstvím úprav nejedná-li se o speciální požadavek.
  • Na dětských, rodinných a těhotenských fotografií provádím základní úpravy a retuše, případně ladím barevné tónování.
  • U všech svatebních fotografií provádím základní úpravy, složitější a časově náročnější retuše provádím jen u portrétních fotografií novomanželů. Složitější retuše dalších fotografií je za příplatek.
  • Úpravy fotografií jsou projevem mého autorského přístupu a stylu, při objednáním focení s tímto stylem souhlasíte. Není možné si nárokovat vrácení částky kvůli subjektivním rozdílným estetickým názorům. V případě, že si nepřejete radikální úpravy a vyhovuje vám přirozenější vzhled, je nutné mi tuto informaci oznámit v den focení nebo při zaslání vybraných fotografií.
  • V případě že nebudete spokojeni kvůli svým subjektivním estetickým názorům s úpravou fotografie a dojde z vaší strany k vrácení fotografií k přepracování, budou tyto úpravy naúčtovány. Na tuto skutečnost budete upozorněni.
  • Pokud nebudete s některou fotografií a její úpravou spokojeni a tato reklamace bude uznána, pak dojde z mé strany k nápravě úpravy v co nejbližším možném termínu.

 • Termín dodání běží od zaslání poslední fotografie vašeho výběru pošlete-li váš výběr po částech.
 • Doba dodání se pohybuje od 4-7 týdnů, v případě velkého zatížení vlivem svatebních zakázek se tato doba může prodloužit bez upozornění. Budete-li tedy vědět, že potřebujete mít fotografie hotové do určitého data, jste povinni tuto skutečnost předem nahlásit, abych vám mohla v termínu případně vyhovět. Pokud by bylo nutné tento termín dodržet v rámci do 4 týdnů od poslání vašeho výběru, pak je účtována částka za expres dodání.
 • Dodáním se rozumí předání fotografií v elektronické podobě
 • V případě, že budete chtít i tištěné fotografie, termín dodání tištěných fotografií se pohybuje v rozmezí od 1-2 týdnů od zaslání vybraných fotografií. Upozorňuji, že tištěné fotografie nejsou součástí ceny za fotografování (viz ceník)
 • Fotografie pro tisk objednávám v závislosti na množství zakázek, minimálně však 2x do měsíce z důvodu úhrady poštovného, které není součástí vaší ceny.
 • Fotografie v elektronické i tištěné podobě nebudou obsahovat žádné logo, budou v dostatečně kvalitní velikosti pro tisk i ve zmenšené formě pro zveřejnění na web, internet nebo facebook
 • Reklamace tištěných fotografií je možná pouze na základě viditelné tiskové chyby jako jsou škrábance, pruhy atp. ne v barevnosti či světlosti/tmavosti daného tisku
 • Poštou zasílám pouze jako doporučený balík a je nutné mít fotografie předem uhrazené

  • Dárkový poukaz lze zakoupit v hodnotě dle stanovených cenových balíčků. Je tedy možné použít poté poukaz na jakýkoliv druh focení kromě výjimek, kde je stanovena individuální cena (svatby, newborn focení a další) viz Ceník.
  • Dárkový poukaz má platnost po dobu jednoho roku. Prodloužení je možné pouze v případě, pokud se v platném časovém úseku objednáte na dobu, ve které již by tento poukaz platný nebyl a focení v tomto termínu proběhne. Pokud není poukaz v platné době uplatněn, propadá. (Příklad, objednáte se na focení v listopadu 2018, ale do konce roku již žádné další termíny nejsou, tudíž vás objednám na období začátku roku 2019. Pokud se však na toto focení nedostavíte z jiných důvodů než při nepřízni počasí, poukaz propadá)
  • Dárkový poukaz zasílám ihned po zaplacení na určenou e-mailovou adresu v elektronické podobě. V případě zaslání tištěného dárkového poukazu je cena poukazu vyšší o 20,-, které v sobě zahrnují náklady na jeho vyhotovení. Pokud budu zasílat poštou, počítejte navíc s náklady na dopravu.
  • V případě, že budete chtít více fotografií, než je určeno na dárkovém poukazu, vychází se buď z balíčku, který stanovuje cenu pro vámi vybraný počet fotografií a cena poukazu se od tohoto balíčku odečte, nebo doplatíte částku stanovenou za fotografie nad rámec viz Ceník. (Příklad: Máte poukaz na 5 fotografií, ale nakonec z náhledů vyberete fotografií 10, vezmu cenu balíčku za 10 fotografií a cenu balíčku poukazu na 5 fotografií z této částky odečtu. Pokud je počet vybraných fotografií takový, že nesedí na žádný balíček, částka se dopočítá dle ceníku (fotografie nad rámec balíčku)
  • Poukaz je přenosný.

  • Reklamace na hotové fotografie musí být uplatněna písemnou formou, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však 3 měsíce ode dne doručení hotových fotek.
  • Také není důvodem k reklamaci  nespokojenost s Vaším vzhledem. Při fotografování se Vás snažím vést a radit, jak je vhodné si stoupnout či se tvářit. Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek či představa zpracování fotek dle zákazníka, které je zcela odlišné od stylu fotografa.
  • Pokud se stane, že je v balíčku odevzdaných fotografií 1-2, které nejsou kvalitní, v tomto případě se nevrací částka, ale zákazník si vybírá jinou fotografii, kterou mu dodatečně upravím. V případě, že by byl nedostatek materiálu k náhradnímu výběru a jiná fotografie nepřicházela v úvahu, vracím částku za tuto jednu vadnou fotografii. Celou zakázku je možné vrátit pouze pokud by byly fotografie závažně poškozeny.
  • Reklamace digitálních dat uložených na CD/DVD, USB flash je možná pouze na základě technické vady nosiče. V případě prokázání např. poškozených dat máte nárok na bezplatné dodání nového média s digitálními daty.